BC Push


Trainingen

Visie
Plezier in het sporten staat voorop. Natuurlijk zorgt vooruitgang in techniek en tactiek in een fanatieker badmintonspel waardoor het wedstrijdelement als plezierig wordt ervaren. Het gaat er hierbij niet om te tegenstander van de baan te vegen maar met goed samenspel ervoor te zorgen dat de shuttle aan de overzijde op de grond beland.
 
Diploma’s
Wij werken met vier diploma’s om de jeugd inzicht te bieden in de belangrijke facetten waar zij zich op dienen te richten. Het is duidelijk dat het motiverend werkt om naar een diploma toe te werken. Het behalen van een diploma zorgt ervoor dat je op een hoger niveau training krijgt. Zo kunnen we naar het individu blijven kijken en geven niet op één niveau training aan de volledige groep. We zullen de diploma’s kort toelichten, in de sporthal worden deze uitgebreider behandeld en zijn concrete doelen beschreven.
 
Diploma 1
De speler;
- kent de basisslagen bij naam en kan deze uitvoeren.
- kan gedurende 1 set de stand bijhouden.
- houdt zich aan de kledingvoorschriften.
 
Diploma 2
De speler;
- zorgt zelfstandig voor een goede warming-up.
- kent alle slagen en kan deze uitvoeren.
- past het dubbelspel toe.
- heeft winnaars- en trainingsmentaliteit op de juiste momenten.
(de speler mag naar de 2de groep die van 19.00-20.00uur traint)
 
Diploma 3
De speler;
- maakt van voor tot achter optimaal gebruik van het veld tijdens het spelen.
- ziet zwaktes van de tegenstander en maakt hiervan gebruik.
(de speler mag drie rondes met de volwassenen meespelen)
 
Diploma 4
De speler;
- maakt nauwelijks fouten tijdens een wedstrijd en speelt scherp om de tegenstander geen ruimte te geven.
- is telkens alert om de aanval over te nemen.
(de speler mag de hele avond met de volwassenen meespelen)